Waarneming bij spoed

Buiten onze openingstijden kunt u zich in het geval van spoedeisende klachten wenden tot Mondzorgpoli Amsterdam. Zij zijn telefonisch te bereiken op: (020) 72 34 848. Een klacht is spoedeisend als hulp niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een ernstige nabloeding, een ongeval, zwelling van het gezicht of een andere acute klacht.

De waarneming is niet bedoeld voor problemen als een kapotte of uitgevallen vulling, losse(nood)kronen of bruggen of een drukplaats van een gebitsprothese. Deze kunnen tijdens normale praktijkuren worden behandeld en zijn geen spoedgevallen.