Uw eerste bezoek

Komt u voor de eerste keer? Dan vragen we u eerst een gezondheids vragenlijst in te vullen. Daarna maakt u kennis met uw tandarts, die uw algemene gezondheid, eventuele klachten en wensen met betrekking tot uw gebit met u doorneemt. U krijgt een mondonderzoek en afhankelijk van uw gebitssituatie maken we digitale röntgenfoto’s van uw gebit. Op basis van deze informatie stellen we een behandelplan op met een eventuele kostenbegroting. Voor uw eerste bezoek vragen we u om uw gebitsgegevens op te vragen bij uw vorige tandarts en aan ons te laten toesturen. Zo krijgen wij een goed beeld van uw gebit en de behandelingen die in het verleden hebben plaatsgevonden.