Praktijkregels

De tijdsreserveringen die u met ons maakt, leggen we ruim van tevoren in goed overleg met u vast. Als u een afspraak wilt annuleren, vragen we u dat twee werkdagen van tevoren te doen. Anders brengen we een deel van de behandelkosten in rekening. Annuleren kan niet in het weekend en alleen telefonisch tijdens de openingstijden van de praktijk. Een afspraak van maandag moet u minimaal op de donderdag ervoor annuleren. Bent u ziek op de dag van uw afspraak? Dan horen we dat graag voor 9.00 uur ’s ochtends. Afspraken die telkens door ziekte worden verzet brengen we ook in rekening.

 • Het geluid van uw mobiele telefoon in de praktijk graag uitschakelen.
 • U wordt verzocht tijdig voor uw afspraak aanwezig te zijn. Wij doen er ook alles aan om op tijd te werken. In de zorg is dit echter niet altijd te beheersen, bijvoorbeeld ten gevolge van spoedgevallen. Wij vragen uw begrip als een behandeling uitloopt.
 • Medische gegevens dienen bij het behandelend personeel bekend te zijn. Wijzigingen in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik bent u verplicht door te geven.
 • Telefonische bereikbaarheid: voor het maken van afspraken is de praktijk te bereiken maandag t/m dinsdag vanaf 8.00 tot 12.30 uur en van 13.10 tot 17.00 uur, woensdag t/m donderdag vanaf 8.00 tot 12.30 uur. Op vrijdag is de praktijk gesloten.
 • Bij pijnklachten wordt u verzocht voor 9.00 uur ’s ochtends te bellen, wij proberen u dan dezelfde dag nog te helpen.
 • Afspraak annuleren uitsluitend telefonisch en uiterlijk twee werkdagen van tevoren.(Een afspraak voor maandag moet u minimaal op de donderdag ervoor annuleren). Bij niet tijdig annuleren van de afspraak wordt een deel van de behandelkosten in rekening gebracht. Indien u een derde keer de afspraak niet nakomt, zal u bij ons worden uitgeschreven.
 • Bent u ziek op de dag van uw afspraak? Dan horen we dat graag voor 9.00 uur ’s ochtends. Afspraken die telkens door ziekte worden verzet brengen we ook in rekening.
 • Nota’s worden verstuurd via Infomedics. Zij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. Indien u in gebreke blijft, zal Infomdics de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom en eventuele incassokosten bij u in rekening brengen. Indien blijkt dat u een betalingsachterstand heeft, zullen de reeds gemaakte afspraken uit de agenda worden gehaald en uitgesteld worden tot alle rekeningen zijn voldaan. De praktijk behoudt zich het recht voor u uit te schrijven bij een incasso procedure.
 • Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd de verdere behandeling op te schorten.
 • Wijziging van uw adres of verzekeringsgegevens dient u tijdig aan ons door te geven. Bij verzuim kunnen de hieruit ontstane extra administratieve kosten in rekening worden gebracht. Wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven middels het formulier op de website.
 • Er mogen geen foto’s of filmopnames worden gemaakt in de praktijk.
 • Indien u langer dan 18 maanden niet voor controle bent geweest wordt u bij ons uitgeschreven.
 • U geeft bij inschrijving toestemming om gegevens over u en uw gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen zorg, in het bijzonder:
  • het verwerken van persoonsgegevens in uw dossier;
  • het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de zorgrelatie;
  • het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;
  • het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van mijn behandeling.