Klachten

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze behandeling. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Is dit het geval, bespreekt u dat dan met de tandarts of een van de assistentes.

Het is voor ons belangrijk te weten dat u een probleem heeft. Een verhelderend gesprek lost meestal al veel onduidelijkheden op. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Als we er samen niet uitkomen kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Beide geven onafhankelijke informatie.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.