Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onvolledigheden, onjuistheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

De geboden informatie op de website kan niet worden beschouwd als persoonlijk tandheelkundig advies en is niet bedoeld als vervanging van een consult of behandeling.

Informatie en beeldmateriaal verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.